احیای یک شغل، احیای یک زندگی ست

ما برای ایجاد اشتغال تلاش خواهیم کرد

"گاهی فکر می کنم داشتن یک شغل بهتره یا صرفاً داشتن پول، اما خیلی طول نمی کشه که یادم میاد پولدارترین آدم ها هم از شغلشون منزلت اجتماعی دریافت می کنن"

طرح های صندوق معماریان

طرح سمت

در این طرح سرمایه شما تولید اشتغال پایدار خواهد کرد و از مشارکت حاصل سود مرکب سالانه به شما تعلق خواهد گرفت.

طرح بیمه حامی

این طرح با مشارکت بیمارستان ها و درمانگاه های شرق تهران برای کاهش هزینه های درمان بوده و پتانسیل اشتغالزایی ۵۰۰ نفر مستقیم را دارد. سود حاصل از سرمایه گذاری در این طرح مرکب سالانه می باشد.

طرح نارمک

در این طرح سهام مشارکت در ساخت و ساز مسکونی طراحی شده است و به سرمایه ی شما سود مشارکت تعلق خواهد گرفت.

طرح آسمان

این طرح با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای کاهش آلودگی محیط زیست بوده و پتانسیل اشتغالزایی ۵۰۰ نفر مستقیم در شرق تهران را دارد. سود حاصل از سرمایه گذاری در این طرح مرکب سالانه می باشد.

طرح بهار

این طرح برای همراهی با زوج های جوان و تامین ازدواج آسان بوده و به شکل قرض الحسنه می باشد. طرح های قرض الحسنه دارای جوایز ارزنده نیز می باشند.

طرح الماس

این طرح با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای بهبود کیفیت گردشگری بوده و پتانسیل اشتغالزایی ۱۰۰۰ نفر مستقیم در شرق تهران را دارد. سود حاصل از سرمایه گذاری در این طرح مرکب سالانه می باشد.

اندکی درنگ

«مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کرِیمٌ»

کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر ساخته و پاداش پرارزش دهد.

سوره مبارکه حدید: آیه ۱۱

بیاییم از آنجا شروع کنیم که دغدغه ها شکل می گیرند. سال ها می دیدیم همه به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه مراجعه می کنند و سالها دیدیم که این همه وام و پول و بهره و … کاری از پیش نبرد و مشکلات رو کم نکرد.

می دانیم در نگاه دینی ربا حرام است و آلوده کننده، اما گاهی فراموش می کنیم که اصل حرمت ربا در ساختار دیگری نهفته است. ربا مانع حرکت و توکل می شود. ربا به ما می آموزد اگر به مشکل مالی برخوردیم به جای تلاش مجدانه و توکل به روزی دهنده ی اصلی، به سمت آن افراد پولداری برویم که با پرداخت وجهی اندک وزنه ای به بزرگی بی همتی به پای ما بند خواهند کرد. این وزنه جان دارد، رشد می کند و مانند پیچکی از شیره ی روح ما و از بنیان آزادی ما می نوشد. در آخر یک روز ما را با خود به انتهای تاریکی می کشاند.

اما در مقابل قرض الحسنه، نه تنها باری بدوش نمی اندازد که خود آزادی بخش و آرام کننده است. بال می دهد برای پرواز، جلا می دهد به روح و تعالی می دهد به جامعه. قرض الحسنه راهی ست برای رفع نیاز در مواقع ضروری اما همیشه مقدار آن محدود است. پس باید به راهکاری مؤثرتر امید داشت و برای آن تلاش کرد.

صندوق قرض الحسنه معماریان بدین راهکار رسیده است…